W całej Polsce trwają największe ćwiczenia służb

W całej Polsce trwają największe ćwiczenia w historii polskiej policji. Wczoraj od rana na ulicach Poznania można było zauważyć wzmożoną aktywność służb m.in. policji czy też straży pożarnej. To wszystko ma związek z ćwiczeniami Wolf-Ram-23, które mają na celu doskonalenie umiejętności w razie wystąpienia ataku terrorystycznego. Do działań zaangażowano także leszczyńskich strażaków ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno – ekologicznego.

Organizatorem ćwiczeń jest Komenda Główna Policji przy współpracy z Wydziałem ds. Zwalczania Broni Masowego Rażenia FBI. Scenariusz przewiduje wystąpienie ataku terrorystycznego.

Celem ćwiczeń jest doskonalenie podejmowanych przez służby działań oraz weryfikacja ich reakcji na potencjalne wystąpienie sytuacji kryzysowej – m.in ataku terrorystycznego związanego z zagrożeniem chemicznym, biologicznym, radiacyjnym lub nuklearnym” – informuje Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.

Służby muszą być w ciągłej gotowości

„Trudna sytuacja za wschodnią granicą, wymaga od wielu służb ciągłej gotowości oraz podnoszenia umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Organizacja tego typu ćwiczeń ma na celu koordynowanie i współpracę służb stojących na straży bezpieczeństwa, a także sprawdzenie funkcjonujących procedur w przypadku wystąpienia zagrożenia. Ćwiczenia odbywać się będą w warunkach zbliżonych do realnych, dzięki czemu możliwe będzie wypracowanie zasad współpracy z innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach oraz praktyczne sprawdzenie już posiadanej wiedzy przez funkcjonariuszy w zakresie realizacji czynności służbowych w działaniach kryzysowych” – przekazuje Komenda Główna Policji.

W ćwiczeniach w Poznaniu udział wzięło 20 zastępów straży pożarnej i blisko 100 strażaków. Wśród nich byli również strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno – ekologicznego z Leszna.

Przedwczoraj ćwiczenia zorganizowano w Warszawie, dzień później natomiast odbywały się w Łodzi i Poznaniu. Funkcjonariusze do ostatniej chwili nie znali scenariusza ćwiczeń.

Ze względów bezpieczeństwa, w Poznaniu, wprowadzono zakaz lotów bezzałogowych statków powietrznych (dronów) z wyjątkiem służb. Policja prosiła o niepublikowanie zdjęć funkcjonariuszy, sprzętu wykorzystywanego do działań, miejsc rozmieszczenia służb, a także prowadzenia transmisji na żywo.

fot. czytelnik Paweł