Funkcjonariusz z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Poznań- Nowe Miasto udowodnił, że policjantem jest się przez […]