Przekroczony nacisk osi na drogę w czasie transportu elementów drewnianych w pojeździe członowym polskiego przewoźnika […]