Leszczyńska komenda straży pożarnej na pierwszym miejscu w województwie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie zajęła pierwsze miejsce w corocznym rankingu jednostek PSP z województwa wielkopolskiego. Komendant leszczyńskich strażaków – mł. bryg. Sebastian Kozłowski odebrał z rąk Andrzeja Bartkowiaka, komendanta głównego, wyróżnienie za ostatni rok działalności.

Podczas narady kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej z województwa ogłoszono wyniki tegorocznego rankingu jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu Wielkopolski. Strażacy z Leszna zajęli czołowe miejsce na podium. Zostali nagrodzeni za swoją ciężką i rzetelną pracę. Wyróżnienie odebrał szef leszczyńskich strażaków – mł. bryg Sebastian Kozłowski. Na drugim miejscu uplasowała się Komenda Powiatowa Państwowej Straży w Pile, a na trzecim jednostka PSP z Ostrowa Wielkopolskiego.

Na spotkaniu podsumowano działalność pracy jednostek z całego województwa. Mówiono między innymi o działaniach strażaków na rzecz wojny w Ukrainie, ale także o module GFFFV, który to w sierpniu ubiegłego roku wyruszył do Francji. Pomagał m.in. w gaszeniu ogromnych pożarów lasów.

Na naradę przybył gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, komendant główny polskich strażaków. W swoim przemówieniu wygłosił, że to PSP wraz z OSP stanowią fundament bezpieczeństwa państwa polskiego. Podkreślił, że w to bezpieczeństwo należy właśnie inwestować, co już się dzieje. W minionym roku wielkopolska Państwowa Straż Pożarna wzbogaciła się o 52 samochody za łączną kwotę 54,5 mln zł, a ochotnicze straże pożarne o 26 nowych pojazdów za łączną kwotę 14 mln zł. W ramach „Programu Modernizacji 2022-2025” strażacy z Wielkopolski otrzymali komplety umundurowań oraz buty służbowe.